Over SBO de Trapeze

De Trapeze wil de plek bieden waar kinderen in hun ontwikkeling verder kunnen daar waar de basisschool heeft aangegeven dat zij niet aan de onderwijsbehoefte kunnen voldoen. Ons team geeft deze kinderen een nieuwe start en nieuwe mogelijkheden tot ontwikkeling.

De Trapeze is speciaal. Onze groepen zijn meestal kleiner dan in het reguliere basisonderwijs en naast leerkrachten, die zich hebben gespecialiseerd in het omgaan en lesgeven aan leerlingen die extra begeleiding nodig hebben op het gebied van leren en/of gedrag, hebben wij veel extra expertise in de school.

We streven naar het beste, zowel op pedagogisch als didactisch gebied.

Kortom: een omgeving waarbinnen uw kind optimale kansen krijgt zich te ontwikkelen.

Adres

  • SBO De Trapeze
  • Dinkelstraat 4
  • 2025 PH Haarlem

Telefoon

023 5380359

Directeur

Lotte Hidding