Voel je thuis, bij TWijs

Tienduizend kinderen Wereldwijs!

34 scholen met eigen karakter

in de regio Zuid-Kennemerland

Welkom bij TWijs

Wij zijn een scholenbestuur met 34 scholen in Haarlem en nabije gemeenten. We zijn er trots op dat meer dan 8000 kinderen een plekje bij ons hebben gevonden in ons primair onderwijs, speciaal basisonderwijs/voortgezet speciaal onderwijs of bij onze Internationale Taalklas en de International School Haarlem.

Elke school heeft een eigen gezicht en een eigen sfeer en toch heeft iedereen hetzelfde doel; kwalitatief goed onderwijs naar de eisen van een veranderende samenleving. Met oog voor talent en vertrouwen in elkaar, een plek waar je mag zijn wie je bent. We bouwen op elkaars krachten en erkennen elkaars verschillen. Zo verbeteren we ons onderwijs, elke dag weer.

Wij zijn een stichting met een christelijke en katholieke identiteit. Dat betekent dat er op scholen van TWijs ruimte is voor alle kinderen, ouders en collega’s die zich bij ons thuis voelen en die onze grondslag respecteren.

‘TWijs’ staat voor Tienduizend kinderen wereldwijs; het aantal kinderen dat gedurende 10 jaar één van onze scholen verlaat met de kennis, vaardigheden en de wijsheid om hun plaats in de wereld te kunnen vinden.

TWijs Services

Het servicebureau van TWijs is gevestigd aan de Garenkokerskade 19, 2013 AJ Haarlem. Bestuur en staf zijn er om scholen te ondersteunen bij hun inzet voor goed onderwijs. Dat doen we in allerlei rollen zoals: besturen en leidinggeven, administreren, zorg dragen voor ICT en huisvesting, de werkgeversverantwoordelijkheid waarmaken. 

Contact