Klachtenprocedure TWijs

TWijs streeft naar een prettig en veilig schoolklimaat. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Indien er iets misgaat, doen we er alles aan om tot een goede oplossing te komen. Veruit de meeste zaken worden opgelost via een gesprek met de leerkracht of de directie van de desbetreffende school. Wanneer deze weg niet tot een oplossing leidt, dan kunt u uw klacht neerleggen bij het bestuur van TWijs of bij de vertrouwenspersoon. Uw klacht kunt u per e-mail richten aan info@twijs.nl of telefonisch via: 023-7078380.

Contactpersoon op school

U kunt uw klacht melden bij de contactpersoon van de school. De contactpersoon draagt zorg voor de eerste opvang en kan u informatie geven over de klachtenregeling.

Vertrouwenspersonen TWijs

Bij TWijs zijn mevrouw Betty van der Vlist en de heer Leo Deurloo de vertrouwenspersonen. Zij ondersteunen u graag bij uw melding/klacht. U kunt ze bereiken via 023-7078387 of vertrouwenspersoon@twijs.nl. Deze vertrouwenspersonen zijn neutraal en onafhankelijk en hebben geheimhoudingsplicht. De vertrouwenspersoon heeft een meldingsplicht bij strafbare feiten.

Vertrouwenspersoon GGD Kennemerland

TWijs is aangesloten bij de afdeling Jeugdzorg van de GGD Kennemerland. Daar zijn externe vertrouwenspersonen rechtstreeks, zonder tussenkomst van anderen, bereikbaar via 0900-0400682. Zij rapporteren niet over wie er klaagt, wel kunnen zij het bevoegd gezag informeren over de aard van klachten.

Landelijke Klachtencommissie

TWijs is ook aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Als het niet lukt om samen met de school of met TWijs een oplossing te vinden, dan kan de LKC helpen. Meer informatie over de werkwijze van de LKC is de vinden op hun website.

Centraal meldpunt Vertrouwensinspecteurs

Voor klachten op het gebied van (seksueel) geweld, intimidatie, discriminatie, onverdraagzaamheid, radicalisering en dergelijke kunt u ook contact opnemen met het landelijk meldpunt vertrouwensinspecteurs, 0900-1113111.

KLIK HIER voor het klachtenreglement van TWijs