Meer dan 100 jaar onderwijs

TWijs is een organisatie met een rijke geschiedenis! De huidige stichting TWijs is voortgekomen uit de protestants-christelijke stichting Salomo en rooms-katholieke stichting Sint Bavo die in januari 2020 zijn samen gegaan. Stichting Salomo gaat zelfs terug tot 1884, toen zij werd opgericht als Vereniging van Scholen met de Bijbel. In 2006 telde Salomo 17 basisscholen en groeide zij uit tot een professionele en eigentijdse onderwijsorganisatie. Stichting Sint Bavo bestond uit verschillende schoolbesturen die in diverse wijken van Haarlem en Spaarndam katholieke parochiescholen bestuurden. Zij fuseerden in de loop der tijd tot wat in 1984 Stichting Sint Bavo is geworden.

De hele geschiedenis door is het zichtbaar en voelbaar; TWijs heeft een warm hart voor kinderen. Welke functie of taak je ook hebt: het zijn de kinderen die ons verbinden met elkaar, met ons verleden en onze toekomst: Tienduizend kinderen Wereldwijs!