Klokkenluidersregeling

Bij TWijs hanteren wij een klokkenluidersregeling. Deze regeling is niet bedoeld voor persoonlijke klachten van melders, daar is de klachtenregeling voor. De klokkenluidersregeling is voor het omgaan met (een vermoeden van) een misstand of een inbreuk op het recht van de Europese Unie (Unierecht) binnen TWijs.

Het gaat dan om een vermoeden op redelijke gronden, waarbij een maatschappelijk belang in het geding is als gevolg van:

  • een (dreigend) strafbaar feit of schending van regels;
  • een (dreigend) gevaar voor de gezondheid, de veiligheid of het milieu;
  • een (dreiging van) een onbehoorlijke manier van handelen, die het goed functioneren van de school of het schoolbestuur en daarmee het onderwijs in het geding brengt.

Als er geen sprake is van acuut gevaar, is het vermoeden van een misstand te melden bij:

  • het college van bestuur via 023 7078380 of via email: toon.mans@twijs.nl;
  • de voorzitter raad van toezicht (indien het college van bestuur betrokken is bij de melding) via 023 7078380 of via email: lex.knobben@twijs.nl;
  • de vertrouwenspersonen van TWijs: Betty van der Vlist en Leo Deurloo. Zij zijn te bereiken via 023 7078387 of via email: vertrouwenspersoon@twijs.nl.

KLIK HIER voor de klokkenluidersregeling van TWijs