Duurzaamheid

Duurzaamheid betekent voor TWijs dat je waardering hebt voor andere mensen en alles wat in de wereld om je heen bestaat. Steeds meer mensen zijn zich bewust dat de 21e eeuw een omslag vereist in de manier waarop we met elkaar en de aarde omgaan. Hoe kunnen we bouwen aan een toekomstwaardige wereld?

Als TWijs willen we ons inzetten voor leren over en voor duurzame ontwikkeling in het onderwijs. Want als leren over duurzaamheid en duurzaam handelen een vanzelfsprekende levenshouding wordt, dan is er sprake van duurzaam onderwijs. Dit vraagt om een aanpak waarbij duurzame ontwikkeling wordt geïntegreerd in het curriculum, het leerproces en de leeromgeving van scholen. Zo kijken we naast bijvoorbeeld milieuaspecten ook naar de sociale kant van duurzaamheid zoals gelijkheid en inclusiviteit. Als onderwijsmakers hebben we hierin te leren én bij te dragen.