Over de Verbeelding

De Verbeelding is een nieuwe interconfessionele basisschool in Haarlem Noord. De horizon van de school is dat kinderen ‘gelukkige mensen worden in de wereld van morgen’. Doel hierbij is dat de kinderen goed, modern, uitdagend en degelijk onderwijs krijgen dat past bij de huidige en toekomstige maatschappij waarin wij leven.

Wij werken vanuit onze kernwaarden vertrouwen, verwondering, eigenheid, verbinding en duurzaamheid. De focus ligt op leren met hoofd, hart en handen; het vergaren van kennis, het vertalen naar ideeën en projecten, het voelen en ervaren en dat omzetten naar doen. Wij bieden onderwijs in een rijke leeromgeving waarin we van en met elkaar leren.

Op De Verbeelding wordt de onder-, midden-, en bovenbouw geclusterd in units van maximaal drie heterogene stamgroepen. Elke stamgroep heeft een eigen leerkracht en in de unit zijn meerdere teamleden samen verantwoordelijk voor het geven van onderwijs.

Binnen de units werken we vakoverstijgend en thematisch met IPC, het Internationale Primary Curriculum. Hierbij is veel aandacht voor vaardigheden als kritisch en creatief denken, samenwerkend leren, onderzoekend leren en mediawijsheid. Er is uiteraard ook aandacht voor persoonsvorming; leren leren en het leren zichtbaar maken hoort hier ook bij.

Adres

  • De Verbeelding
  • Louis Couperusstraat 2
  • 2024 HH Haarlem

Telefoon

023 2200003

Directeur

Francis van Dijk