Over de Werkschuit

De Werkschuit is een veilige haven waar de leerkrachten samen met kinderen en ouders een fijne school hebben opgebouwd. Het gebouw van De Werkschuit biedt ruimte voor onderwijs, naschoolse opvang en een kinderdagverblijf van HERO Kindercentra. De school heeft aantrekkelijke lokalen, een uitdagend en mooi gerenoveerde gymzaal en een prachtig groen schoolplein waar kinderen heerlijk kunnen buitenspelen.

We zijn er trots op in dit gebouw ons onderwijs, met ruimte voor kunst, sport, cultuur en natuur vorm te mogen geven. Wij willen dat onze school een plek is waar kinderen kunnen leren met hun hoofd, hart en handen.

Adres

  • De Werkschuit
  • Velserstraat 55
  • 2023 EB Haarlem

Telefoon

023 5261260

Directeur

Susan Seijmonsbergen