Over de Bavinckschool

Veiligheid, stuurmanschap en verantwoordelijkheid zijn de pijlers van ons onderwijs. We willen onze leerlingen daadwerkelijk laten ervaren wat dit inhoudt. En dat leren ze door te doen. We creëren met onze leerlingen een veilig leerklimaat, met name middels onze Kiva-lessen: wanneer een leerling zich veilig voelt, komt hij of zij tot bloei. Binnen dit veilige leerklimaat is ruimte voor de groei van zelfvertrouwen en het dragen van verantwoordelijkheid. 

Dit begint al klein bij de kleuters: hier vertelt ieder kind bijvoorbeeld over zichzelf aan de hand van persoonlijke spulletjes en zorgt ieder kind een keer thuis voor de logeerbeer. Stuurmanschap en verantwoordelijkheid breiden zich uit in de midden- en bovenbouw. Bijvoorbeeld wanneer onze oudere leerlingen de jongere leerlingen voorlezen, of wanneer zij vanuit het leerlingenpanel met de directeur om de tafel zitten om mee te denken over mogelijkheden binnen school. Wij zijn altijd op zoek naar de balans tussen klassiek onderwijs en de voordelen van vernieuwingen, bijvoorbeeld op technologisch gebied. We werken daarom zowel met digitale middelen als met het boek en schrift. Ook zoeken we continu de balans tussen kennis en creativiteit. Creativiteit is verweven in ons hele onderwijs en krijgt volop aandacht in themaweken, dramalessen en de vele knutseluren.

Adres

  • Dr. H. Bavinckschool
  • Ambachtstraat 1
  • 2024 EB Haarlem

Telefoon

023 5257306

Directeur

Hylke de Vries