Over de Franciscus Xaveriusschool

Onze school is een dynamische en ambitieuze buurtschool. Samen met onze leerlingen en hun ouders vormen wij een mooie afspiegeling van de wijk en de maatschappij. Naast kwalitatief goed onderwijs hechten we grote waarde aan veiligheid, verantwoordelijkheid en het hebben van respect voor elkaar en plezier. We maken leerlingen nieuwsgierig, dagen ze uit en bieden voor ieder kind passend onderwijs in een gestructureerde, plezierige en warme schoolomgeving. We vinden het belangrijk dat ouders en leerlingen zich welkom voelen op een plek waar met plezier geleerd, gespeeld en gewerkt wordt.

Samenwerken en oog voor elkaar is kenmerkend voor het enthousiaste team van de FX. Wij werken samen aan concrete doelen, die het onderwijs verder ontwikkelen en de school op de kaart zet. Het is onze overtuiging dat ouders, leraren, leerlingen en partners in de wijk elkaar nodig hebben om onze leerlingen optimale kansen te bieden zich als zelfstandig persoon te ontwikkelen. Wij maken het verschil voor de kinderen uit de wijk!

Adres

  • Franciscus Xaverius
  • Nagtzaamstraat 88
  • 2032 TH Haarlem

Telefoon

023 5402376

Directeur

Ayse Sarihan