Over de Liduinaschool

De Liduinaschool staat sinds 1925 midden in de Indische buurt in Haarlem-Noord. Een buurtschool waar er alles aan wordt gedaan om kinderen in de volle breedte te laten ontwikkelen: cognitief, sociaal en als persoon.

Een Vreedzame school waar, nu in het klein en straks in het groot, kinderen een actieve en positieve bijdrage kunnen leveren aan de (multiculturele) samenleving. Respect, gelijkwaardigheid, zelfstandigheid en een open, nieuwsgierige, positieve houding staan daarbij voorop. Iedereen mag er zijn, ongeacht verschillen in uiterlijk, achtergrond, religie, opvattingen, sekse en competenties. Samen opgroeien tot wie je bent. Een fijn en veilig schoolklimaat maakt dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Het team van enthousiaste leerkrachten heeft hoge verwachtingen van leerlingen, van zichzelf en van elkaar. Iedere dag zet het team zich samen in voor goed onderwijs en gaat altijd op zoek naar verbetering. De basis is goed reken- en taalonderwijs waarin het aanbod voortdurend wordt afgestemd op het niveau van de leerlingen; leerlingen die dit nodig hebben krijgen extra instructie of juist extra uitdaging. Er is een rijk aanbod, op het gebied van wereldoriëntatie-vakken, beeldende vorming, muziek- en bewegingsonderwijs. Klassikaal onderwijs wordt gecombineerd met samenwerken in thema’s en projecten waarbij wordt geleerd van én met elkaar. Ook leerlingen hebben inbreng in het aanbod, zij organiseren schaak-, dam- en voetbaltoernooien. Als vertegenwoordigers van de leerlingen heeft de leerlingenraad een belangrijke stem in het verwezenlijken van de ideeën van de leerlingen en zet zaken die onder de leerlingen spelen op de agenda.

Adres

  • Liduinaschool
  • Timorstraat 17
  • 2022 RA Haarlem

Telefoon

023 5256131

Directeur

Edith Keus