Sint Bavoschool - Reviusstraat

Onze missie is om ervoor te zorgen dat onze leerlingen met zelfvertrouwen de volgende stap maken. Wij ondersteunen onze leerlingen hierbij door een gevarieerd aanbod, dat zowel praktisch als theoretisch ingericht is, en dagen hen uit om nieuwsgierig en onderzoekend te zijn.

Onze missie leidt naar kernwaarden die wij hebben samengevat in een ABC.

Aandacht
Onze populatie is divers, dus hebben wij aandacht voor de overeenkomsten en verschillen tussen mensen. Daarom vinden wij het belangrijk om onze leerlingen te leren overeenkomsten te herkennen en verschillen te waarderen. Wij zijn namelijk een school voor iedereen.

Betrokkenheid
Iedere leerling telt en we helpen en leren van en met elkaar. Op de Sint Bavoschool kan iedereen zichzelf zijn, of leren zichzelf te zijn, met behoud van wederzijds respect en met de wens elkaar te begrijpen.

Competentie
Wij begeleiden leerlingen in het ontwikkelen van een wenselijke houding zodat zij kennis opnemen en vaardigheden oefenen. Daarbij mogen onze leerlingen uitblinken en fouten maken, waardoor zij zichzelf leren kennen en met behulp van de omgeving sturing geven aan het eigen leerproces.

Kortom: Op de Sint Bavoschool Revius voelen leerlingen zich thuis. Ze spelen, bewegen en leren met plezier.

Adres

  • Sint Bavoschool - Revius
  • Reviusstraat 1-3
  • 2026 SJ Haarlem

Telefoon

023 5376133

Directeur

Gea Baars