Over de Sint Bernardusschool

De Bernardusschool is een bassischool in Haarlem-Oost die open staat voor mensen uit andere culturen en met een andere of geen geloofsovertuiging. Wij zijn graag in gesprek met andersdenkenden. We staan open voor alle leerlingen, met aandacht voor ieders eigenheid en inbreng. Respect voor elkaar staat centraal. Wij zijn een kanjer en nu ook een gezonde school!

De Bernardusschool heeft als missie het ontdekken en ontwikkelen van talent. Daarbij gaan wij uit van vier kernwaarden:

Eigenaarschap
We stimuleren onze leerlingen om autonome keuzes te maken en hiervoor verantwoordelijkheid te dragen. Door samen met leerlingen doelen te stellen, zijn leerlingen (mede-)eigenaar van hun leerproces. Daarbij gaan wij uit van de kwaliteiten van leerlingen en stimuleren wij het zelfvertrouwen.

Groei
We staan voor onderwijs dat aansluit op de veranderende maatschappij. Door kennis, vaardigheden en ervaringen willen wij ieder kind voorbereiden op het wereldburgerschap.

Plezier
Op de Bernardusschool vinden wij het belangrijk dat leerlingen met plezier naar school gaan. Wij creëren een rijke leeromgeving die aansluit op de belevingswereld van de leerlingen en dagen hen bovendien uit om de wereld te ontdekken.

Samen
We zijn als team, ouders en leerlingen samen verantwoordelijk voor een fijne en vertrouwde omgeving waarin iedere leerling zich kan ontwikkelen. Wij staan voor een open cultuur waarin we met en van elkaar leren.

Adres

  • Sint Bernardus
  • Bernard Zweersstraat 1
  • 2033 DE Haarlem

Telefoon

023 5333337

Directeur

Marian Barzilay