Over de Schelp

De Schelp is een inspirerende school voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) van 4 tot en met 18 jaar. Hier werken we in alle rust en veiligheid aan maximale zelfstandigheid. Zo kan ons betrokken en professionele team kwalitatief onderwijs op maat bieden. Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen kwaliteiten die tot bloei komen op de Schelp.

We maken voor al onze leerlingen een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Dit is een leerplan op maat. Met plezier deelnemen aan de lessen vinden we belangrijk.

Ons doel is leerlingen het vertrouwen te geven in de eigen mogelijkheden. Stap voor stap op weg naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan en een betekenisvolle rol in de maatschappij. Ons motto is: ‘Samen leren, zelf doen’.

Adres

  • (V)SO De Schelp
  • Nieuwe Landstraat 12
  • 2021 DE Haarlem

Telefoon

023 5257249

Directeur

Barbara Vink & Nella de Boer